General information
University name
D. A. Tsenov Academy of Economics
Address

11b Tsanko Tserkovski Str
5250 Svishtov
Bulgaria

City
Svishtov
Location

43.618351, 25.3506225