General information
City
Kyiv
Address

58, Volodymyrska Street, room №45a
Kyiv
01601
Ukraine

University name
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Location

50.4542844, 30.5169391